Контраст
Шрифт

Функціональні обов’язки чергового

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ГУ ДСНС України

у Вінницькій області

від 14.01.2016 р.  № 5

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

чергового по Консультаційному центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

  

1. Черговий по Консультаційному центру (далі – Черговий) Головного управління ДСНС України у Вінницькій області (далі – Головне управління) заступає на чергування згідно з графіком, який затверджується начальником Головного управління.

2. На час чергування Черговий безпосередньо підпорядковується керівнику Консультаційного центру.

3. Черговий у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Положенням про Головне управління, а також Положенням про Консультаційний центр.

4. Черговий здійснює свої функції відповідно до Положення про  Консультаційний центр.

5. Заміна та відлучення чергового з робочого місця у службових справах здійснюється за рішенням керівника Консультаційного центру.

6. Черговий  зобов’язаний:

Знаходитися на робочому місці відповідно до графіку, затвердженого начальником Головного управління.

Надавати обґрунтовані відповіді та консультації на звернення, які надходять до Консультаційного центру.

У разі надходження повідомлення про надання консультації мережею Інтернет або електронною поштою залучати посадових осіб Головного управління, які за напрямками діяльності, залучаються до роботи Консультаційного центру до компетенції яких належить необхідна інформація для оперативної підготовки відповіді заявнику.

Поводитись ввічливо з відвідувачами, не допускати надходження скарг на роботу центру.

Фіксувати надання консультацій у відповідному журналі обліку консультацій, наданих відвідувачам Консультаційного центру.

У разі надання відвідувачем пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг або запитів на публічну інформацію, викликати співробітника структурного або підпорядкованого підрозділу Головного управління, відповідального за даний напрямок діяльності, для оформлення цих документів згідно чинного законодавства.

У разі виникнення проблемних питань або конфліктних ситуацій під час роботи консультаційних центрів, негайно доповідати керівнику Консультаційного центру.

Контролювати справність технічних засобів та обладнання Консультаційного центру, підключення до мережі Інтернет. У разі виявлення несправностей негайно доповідати керівнику Консультаційного центру.

7. Черговий несе відповідальність за своєчасне та оперативне надання вичерпної інформації на запити, які надходять до Консультаційного центру.

 

Начальник сектору планування,

аналітичного та документального

забезпечення  ГУ ДСНС України   

у Вінницькій області

майор служби цивільного захисту                                                                                                                                                    Р.О. Губанов