Контраст
Шрифт

Функціональні обов’язки керівника

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ГУ ДСНС України

у Вінницькій області

«14» січня 2016 р.  № 5

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

керівника Консультаційного центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

  

  

1. Керівник Консультаційного центру (далі - Центру) підпорядковується начальнику Головного управління ДСНС України у Вінницькій області (далі – Головне управління). У разі його відсутності з поважних причин (хвороба, термінове відрядження тощо), відповідальність за виконання покладених на нього завдань несе посадова особа, яка виконує його посадові обов’язки.

2. Керівник Центру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Положенням про Головне управління, а також Положенням про Консультаційний центр.

3. Керівник Центру здійснює свої функції відповідно до Положення про Консультаційний центр Головного управління.

4. Керівник Центру контролює надання консультацій посадовими особами Головного управління, які за напрямками діяльності залучаються до роботи Центру або чергують по своїх робочих місцях на телефонному зв’язку та інтернет-порталі.

5. Керівник Центру контролює дотримання графіку чергування в Центрі, особисто відповідає за організацію роботи Центру.

6. Керівник Центру розробляє та вносить зміни до графіку чергувань посадовими особами Головного управління, які за напрямками діяльності залучаються до роботи Центру, у разі необхідності організовує їм заміну.

7. У разі встановлення незаконних дій з боку відвідувачів або посадових осіб Головного управління, які залучаються до роботи Центру, невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язків, виявлення інших правопорушень, негайно повідомляє їх безпосереднього начальника в усній формі та начальника Головного управління у письмовому вигляді, крім того за його рішенням готує необхідні матеріали  про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

8. Керівник зобов’язаний:

Організовувати дієву роботу Центру згідно з цими обов’язками.

Контролювати дотримання розпорядку роботи Центру.

Контролювати справність телефонного зв’язку, обладнання інтернет-порталу та підключення до мережі Інтернет. У разі виявлення несправностей вживати дієвих заходів щодо їх усунення.

При необхідності у телефонному режимі, мережею Інтернет або електронною поштою зв’язуватись з посадовими особами Головного управління, які за напрямками діяльності залучаються до роботи Центру.

У разі надходження повідомлення про надання консультації мережею Інтернет або електронною поштою залучати посадових осіб Головного управління, які за напрямками діяльності залучаються до роботи Центру, до компетенції яких належить необхідна інформація для оперативної підготовки відповіді заявнику.

Поводитись ввічливо з відвідувачами, не допускати надходження скарг на роботу Центру.

Контролювати правильність ведення журналу обліку консультацій Центру.

У разі надання відвідувачем пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг або запитів на публічну інформацію, викликати співробітника структурного або підпорядкованого підрозділу Головного управління, відповідального за даний напрямок діяльності, для оформлення цих документів згідно чинного законодавства.

У разі виникнення проблемних питань або конфліктних ситуацій під час роботи Центру, письмово доповідати начальнику Головного управління.

Контролювати роботу Центру як особисто, так й за допомогою технічних засобів, встановлених в цих приміщеннях.

Проводити аналіз діяльності з інформування та консультування громадян через Центр, письмово доповідати начальнику Головного управління з метою узагальнення та поширення практики роботи.

9. Керівник Центру відповідає за своєчасне та оперативне надання вичерпної інформації відвідувачам посадовими особами Головного управління, які за напрямками діяльності залучаються до роботи Центру, та виконувати інші завдання, покладені на нього начальником Головного управління.

10. Керівник Центру узагальнює інформацію про діяльність Консультаційних центрів підрозділів Головного управління, готує звітні дані.

 

Ознайомлений:

Начальник сектору планування,

аналітичного та документального забезпечення

ГУ ДСНС України у Вінницькій області                                   

майор служби  цивільного захисту                                                                                                                                                       Р.О.Губанов