Контраст
Шрифт

Закондавство

 

 

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2015 р. № 1052 "Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій"

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

 

Закони України

Конституція України

Кодекс цивільного захисту України

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняття Кодексу цивільного захисту України»

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закон України «Про боротьбу з тероризмом»

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»

Закон України «Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту»

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про державну таємницю»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Закону України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»

Закон України «Про громадські об’єднання»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність»

Закон України «Про гуманітарну допомогу»

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Нормативно-правові акти державного нагляду (контролю)

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877 - V

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245 - III

Закон України від 14.01.1998 № 15/98-ВР "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 306)

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788)

Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200)

Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами (Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214)

Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308)

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956)

Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440)

Порядок проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України (наказ МНС України від 25.05.2012 № 863, зареєстрований у Мін’юсті України 25.06.2012 за № 1054/21336)

Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (наказ МНС України від 23.02.2006 № 98, зареєстрований у Мін’юсті України 20.03.2006 за № 286/12160)

Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (наказ МНС України від 15.05.2006 № 288, зареєстрований у Мін’юсті України 05.07.2006 за № 785/12659)

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях (наказ МНС України від 15.08.2007 № 557, зареєстрований у Мін’юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273)

Інструкція з перевірки та готовності функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту (наказ МНС України від 15.08.2007 № 558, зареєстрований у Мін’юсті України 11.10.2007 за № 1162/14429)

Правила охорони життя людей на водних об’єктах України (наказ МНС України від 03.12.2001 № 272, зареєстрований у Мін’юсті України 01.02.2002 за № 95/6383)

Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (наказ МНС України від 19.06.2003 № 201, зареєстрований у Мін’юсті України 24.07.2003 за № 640/7961)

Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на  надзвичайні ситуації (наказ МНС України від 05.03.2002 № 61, зареєстровано в 28.03.2002 за N 309/6597)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 26 жовтня 2016 р. № 763 Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. №

 

Юридичний сектор

 1. Конституція України
 2. Кодекс цивільного захисту України
 3. Житловий кодекс України
 4. Кодекс адміністративного судочинства України
 5. Господарський кодекс України
 6. Господарський процесуальний кодекс України
 7. Кодекс законів про працю
 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 9. Цивільний кодекс України
 10. Цивільний процесуальний кодекс України
 11. Земельний кодекс
 12. Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992  № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»
 16. Наказ ДСНС України від 25.04.2014 № 186 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи в головних управліннях (управлінь) ДСНС України в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях і спеціальних формуваннях сфери управління ДСНС України»
 17. Наказ ДСНС України від 14.03.2013 № 80 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в системі ДСНС України» (у редакції наказу ДСНС України  від 17.05.2013 № 237)
 18. Наказ ДСНС України від 15.03.2013 №82 «Про затвердження Порядку ведення претензійної та позовної роботи в системі ДСНС України»
 19. Наказ ДСНС України від 17.06.2015 №326 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку обліку та систематизації законодавства в органах і підрозділах ДСНС України»