ГоловнаПро ГУПоложення
 Версія для друку

 ЗАТВЕРДЖЕНО               

Наказ ДСНС України 18.08.2014 № 474

(у редакції наказу ДСНС України

12.11.2018 №661)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Головне управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

код ЄДРПОУ 38635397

1. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (скорочена назва ГУ ДСНС України у Вінницькій області) (далі - Головне управління) є територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, уповноваженим на забезпечення реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.

Головне управління підпорядковується ДСНС.

Персонал (кадри) Головного управління складають особи рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту за контрактом, та працівники, з якими укладається трудовий договір. Порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та трудові відносини з працівниками регулюються відповідно до чинного законодавства.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації координує діяльність Головного управління і сприяє у виконанні покладених на нього завдань.

Головне управління є правонаступником прав і обов'язків Територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області та Управління Держтехногснбезпеки у Вінницькій області.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, дорученнями Міністра внутрішніх справ України, наказами та дорученнями ДСНС, актами Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, дорученнями Міністра внутрішніх справ України, наказами та дорученнями ДСНС, актами Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Головного управління на відповідній території є:

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

внесення на розгляд ДСНС пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у зазначених сферах;

реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань на відповідній території:

вжиттям інженерно-технічних заходів цивільного захисту відповідно до закону;

діяльністю аварійно-рятувальних служб, станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації, а також вживає заходів до зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб у порядку, визначеному законодавством;

дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків;

проектну документацію щодо влаштування засобів протипожежного захисту (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією населення, протидимного захисту, пожежного спостереження, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів), автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення), а також бере участь у прийманні проведених робіт із влаштування зазначених засобів;

проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту, а також розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної та проектної документації;

інформацію щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки;

методичні рекомендації щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних документів у сфері пожежної та техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших суб’єктах господарювання незалежно від форми власності;

готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб’єктів господарювання;

дотримання правил транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та порядку їх перевезення транспортними засобами;

планування та готовності до здійснення заходів з організації евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

підготовки населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних, регіональних програм з питань, що належать до компетенції ДСНС;

розгляді проектів державних, регіональних програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об’єктів і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

формуванні науково-технічної політики з питань, що належать до компетенції ДСНС, координації наукових досліджень та впровадженні передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, продукції протипожежного призначення;

роботі регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

здійсненні заходів з переведення територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

розслідуванні пожеж, причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних заходів, а також проведенні оцінки дій органів управління і сил щодо організації та проведення ними рятувальних та інших невідкладних робіт;

розгляді проектів об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, в частині додержання вимог нормативно-правових актів щодо інженерно- технічних заходів, у сфері пожежної та техногенної безпеки;

розгляді проектів містобудівної документації та подає спеціально уповноваженому органу містобудування та архітектури висновки щодо додержання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

у межах повноважень у підготовці пропозицій щодо віднесення населених пунктів та суб’єктів господарювання до груп (категорій) із цивільного захисту;

  1. Основними завданнями Головного управління на відповідній території є:

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

внесення на розгляд ДСНС пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у зазначених сферах;

реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

  1. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань на відповідній території:

 

з

нідззичайних ситуацій, пов’язаних із технологічними терористичними гроявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення інтитерористичних операцій, а також проводить просвітницьку та практично- навчальну роботу з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

 

етедку ураження) постраждалим та рятувальникам;

Ні здійснює заходи з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, : і:-:.тарно-гігієнічні заходи, медичне постачання, санаторно-курортне лікування ті медико-психологічна реабілітація) осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту (війни), членів їхніх сімей;

вжиттям інженерно-технічних заходів цивільного захисту відповідно до закону;

діяльністю аварійно-рятувальних служб, станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації, а також вживає заходів до зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб у порядку, визначеному законодавством;

дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків;

 

проектну документацію щодо влаштування засобів протипожежного захисту (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією населення, протидимного захисту, пожежного спостереження, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів), автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення), а також бере участь у прийманні проведених робіт із влаштування зазначених засобів;

проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту, а також розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної та проектної документації;

 

б

інформацію щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки;

методичні рекомендації щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних документів у сфері пожежної та техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших суб’єктах господарювання незалежно від форми власності;

готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб’єктів господарювання;

дотримання правил транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та порядку їх перевезення транспортними засобами;

планування та готовності до здійснення заходів з організації евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

підготовки населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних, регіональних програм з питань, що належать до компетенції ДСНС;

розгляді проектів державних, регіональних програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об’єктів і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

формуванні науково-технічної політики з питань, що належать до компетенції ДСНС, координації наукових досліджень та впровадженні передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, продукції протипожежного призначення;

роботі регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

здійсненні заходів з переведення територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

розслідуванні пожеж, причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних заходів, а також проведенні оцінки дій органів управління і сил щодо організації та проведення ними рятувальних та інших

 

невідкладних робіт;

розгляді проектів об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, в частині додержання вимог нормативно-правових актів щодо інженерно- технічних заходів, у сфері пожежної та техногенної безпеки;

розгляді проектів містобудівної документації та подає спеціально уповноваженому органу містобудування та архітектури висновки щодо додержання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

у межах повноважень у підготовці пропозицій щодо віднесення населених пунктів та суб’єктів господарювання до груп (категорій) із цивільного захисту;

праці, охорони праці, соціального захисту населення;

5. Головне управління з метою організації своєї діяльності:

6. Головне управління має право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб;

скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи - і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Головне управління завдань;

користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими-технічними засобами.

7. Головне управління здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через підпорядковані підрозділи, територіальні органи нижчого рівня (у разі їх утворення в установленому законодавством порядку), а також контроль за їхньою діяльністю.

8. Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Вінницької області.

9. Головне управління у межах повноважень видає накази організаційно- розпорядчого характеру.

Акти Головного управління можуть бути скасовані Головою ДСНС повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра внутрішніх справ України, а також Міністром внутрішніх справ України у разі відмови Голови ДСНС скасувати такий акт.

 10. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСНС за погодженням з Міністром внутрішніх справ України та головою Вінницької обласної державної адміністрації.

Начальник Головного управління має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з Міністром внутрішніх справ України Головою ДСНС. За рішенням Голови ДСНС кількість заступників начальника Головного управління може бути збільшена до чотирьох.

У разі відсутності начальника Головного управління чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов’язки виконує один із заступників згідно із розподілом обов’язків.

Заступник начальника Головного управління, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків належить питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є Головним державним інспектором з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на відповідній території.

Керівник структурного підрозділу апарату Головного управління, до компетенції якого належить питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є заступником Головного державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на відповідній території.

Інші посадові особи структурного підрозділу апарату Головного управління, до компетенції якого належить питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є державними інспекторами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на відповідній території.

11. Начальник Головного управління:

здійснює керівництво Головним управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Головним управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів ДСНС, доручень Голови ДСНС та його заступників, розпоряджень голови Вінницької обласної державної адміністрації;

вносить Голові ДСНС пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Головного управління (річні, піврічні), погоджені з головою Вінницької обласної державної адміністрації;

попередньо письмово погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи Головного управління з головою Вінницької обласної державної адміністрації, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей;

звітує перед Головою ДСНС, головою Вінницької обласної державної адміністрації щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи;

забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію Головного управління з Вінницькою обласною державною адміністрацією;

забезпечує надання Вінницькій обласній державній адміністрації інформації, необхідної для здійснення нею державного контролю;

здійснює добір кадрів у Головне управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу та працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших осіб рядового і начальницького складу та працівників Головного управління, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

присвоює в установленому законодавством порядку спеціальні звання служби цивільного захисту особам рядового і начальницького складу;

у межах повноважень укладає контракти про проходження служби в органах та підрозділах цивільного захисту;

порушує в установленому законодавством порядку перед Головою ДСНС клопотання про присвоєння спеціальних звань служби цивільного захисту своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності; підписує накази Головного управління;

надає в межах повноважень, передбачених законом, доручення, обов’язкові для виконання особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівниками апарату Головного управління та підпорядкованих Головному управлінню підрозділів;

підписує договори господарського та цивільно-правового характеру; розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і

посадові інструкції осіб рядового і начальницького складу та працівників;

відповідно до чинного законодавства розпоряджається коштами Державного бюджету України в межах затвердженого кошторису на утримання Головного управління та підпорядкованих підрозділів;

організовує здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;

організовує ведення бухгалтерського -обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до чинного законодавства та забезпечує збереження оброблених первинних документів та регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;

несе відповідальність за порушення бюджетного законодавства, а також за розгляд матеріалів контрольних заходів і невжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;

представляє Головне управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями або уповноважує на це інших посадових осіб Головного управління;

забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Головного управління підзвітний та підконтрольний голові Вінницької обласної державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.

 12. У Головному управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямків діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Головного управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Головному управлінні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Головного управління.

13. Головне управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел, не заборонених законом. Форма власності Головного управління — державна.

Структуру Головного управління затверджує Голова ДСНС за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.

Штатний розпис та кошторис Головного управління затверджує Голова ДСНС.

Чисельність осіб рядового і начальницького складу, працівників Головного управління затверджує Голова ДСНС у межах граничної чисельності, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів ДСНС.

У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Головного управління активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

14. Головне управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

_________________________

    Твіт