Адміністративні послуги, які надаються безоплатно

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про адміністративні послуги

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883}

 

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 5 червня 2013 р. № 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 20 травня 2015 р. № 311 "Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Наказ УДСНС України у Вінницькій області від 12.03.2014 № 70 "Про підвищення ефективності заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки"

Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з надзвичайних ситуацій
(Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 09.06.2011 № 550-р)

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної
бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (Наказ ДСНС 13.04.2017 № 217 (у редакції наказу ДСНС 28.11.2022 № 693)

Про внесення змін до наказу ДСНС від 13.04.2017 № 217 

Реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб