Завдання служби

Головне управління ДСНС України є головним (провідним) органом у системі місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, техногенної, а також пожежної безпеки у Вінницькій області.

У межах своїх повноважень Головне управління самостійно і через підпорядковані підрозділи організовує виконання вимог законодавства України з цих питань, контролює виконання правил і норм пожежної та техногенної безпеки юридичними та фізичними особами. Здійснює у межах визначених повноважень організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції.

Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС за напрямами їх діяльності та цим Положенням.

Головне управління з питань, що стосуються пожежної безпеки, керується нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів державного пожежного нагляду.

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

Основними завданнями Головного управління України

у Вінницькій області є: 

- забезпечення реалізації на місцях державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожежної і техногенної безпеки, запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації;

- організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт у мирний час та особливий період при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації;

- забезпечення захисту населення і територій у рамках територіальної оборони та антитерористичної діяльності відповідно до чинного законодавства;

- знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), у місцевостях, за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань;

- аналіз та прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, визначення показників ризику виникнення надзвичайних ситуацій на обєктах і територіях, здійснення комплексу оперативних та довгострокових заходів щодо попередження і нейтралізації зазначених загроз;

- здійснення державного нагляду і контролю за виконанням вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльністю та готовністю аварійно-рятувальних формувань і служб до дій за призначенням та здійснення заходів щодо запобігання цим ситуаціям;

- бере участь у проведенні паспортизації потенційно небезпечних обєктів області;

- розроблення і реалізація заходів щодо підтримання в готовності органів управління і підпорядкованих сил до дій за призначенням у мирний час та особливий період;

- реалізація заходів щодо виконання мобілізаційних завдань, які покладені на них;

- забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації особового складу підпорядкованих органів управління та підрозділів і здійснення навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій в мирний час та особливий період, в умовах терористичного акту. Організація навчань і тренувань з цивільного захисту;

- координація діяльності органів управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.